คนงาน
ไทย 0650327313 Eng 0846804575 thaijobpro
ภาษา: Thai Thai English English

pages

 

 

 

LARGEST SELECTIONS OF MAID AND NANNY FOR YOUR HOME

 

WHY US?

 

We are No.1 Maid Nanny Agency in Thailand.

Legally Registered Employment Agency.

100% Satisfied or Money Back Guaranteed.

Quick Service ( Maid Nanny will be at your door step within 3 hours)

Free Delivery ( Value 500 Baht)

Guaranteed Lowest Price.

Unlimited Replacement Within 100 Days.

Same Day Replacement, No Need to Wait.

No Hidden Costs.

After Sales Service ( ongoing support)

Hundreds of maid and nanny, you can search by their nationality, age, gender, experience, education and professional skills.

We Have Nationalities from Myanmar, Mon, Thai Yai, Karen, Cambodia, Laos, Nepal and Philippines.

Free Training Available

 

ค้นหา
ประสบการณ์
123
อายุ
เพศ
87
ทักษะด้านภาษา
94
92
สัญชาติ
107
ประเภทงาน
89
เงินเดือนที่คาดหวัง
80
เอกสาร
75
ระดับการศึกษา
77
สถานะ
120

คนงาน

คนงาน

ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.
ค้นหา
ประสบการณ์
123
อายุ
เพศ
87
ทักษะด้านภาษา
94
92
สัญชาติ
107
ประเภทงาน
89
เงินเดือนที่คาดหวัง
80
เอกสาร
75
ระดับการศึกษา
77
สถานะ
120