นัท สุรัตน์ โนวิรัมย์
รหัสสมัครงาน
T20221081
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
41
ที่อยู่
พัฒนาการ 25
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 5 ปี
ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 7 ปี

Passport
บัตรประชาชน
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้ปานกลาง, อาหารไทย, อาหารลาว
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
เป็นคนง่ายๆแต่เจ้าระเบียบ.เข้ากับคนง่าย.
ทักษะอื่น ๆ
ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ.
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
50
ความสูง
151
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
พลอย
รหัสสมัครงาน
T20221079
ชื่อ
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ
อายุ
58
ที่อยู่
มบ.ศรีสุขเพลสลาดพร้าว 34 แขวงจันทรเกษมจตุจักร 10900
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน กึงดูแลเด็ก 3 ปีกว่า
ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ที่ รพ.ธรรมศาตร์รังสิต แบบ Partime

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
62
ความสูง
163
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
ยี่
รหัสสมัครงาน
M20221076
ชื่อ
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
24
ที่อยู่
ราชเทวี สยาม
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงาน แม่บ้านโรงแรม 5 ปี

Passport
Passport, MOU
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, ไทยใหญ่
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้นิดหน่อย, ทำอาหารได้ปานกลาง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
มีแฟนแล้ว (แต่ยังไม่แต่งงาน)
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
6 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
45
ความสูง
150
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
ฟ้า นาน ธิดา วิน
รหัสสมัครงาน
M20221075
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
31
ที่อยู่
พัฒนาการ ซ.13
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทำงานแม่บ้าน 3 บ้าน
1) บ้านที่ 1 ทำมา 8 เดือน
2) บ้านที่ 2 ทำมา 12 ปี
3) บ้านที่ 3 ทำมา 9 เดือน

Passport
Passport, MOU
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, ไทยใหญ่
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง, ทำอาหารได้ปานกลาง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน พูดเพราะ
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน พูดไทยชัดเจน อ่านเขียนภาษาไทยได้
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
14 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
47
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
เดือน
รหัสสมัครงาน
M20221069
ชื่อ
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
29
ที่อยู่
แถวบิ๊กซี ลาดพร้าว
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทำงานแม่บ้าน มา 3 ที่
ทำงานแม่บ้านอยู่ประจำ 2 ปีกว่า ลักษณะงานบ้านนายจ้าง
ทำงานแมบ้านอฟฟิศ ไป-กลับ 3 ปี กว่า
ทำงานแม่บ้าน บ้านนายจ้าง ไปกลับ 3 ปี

Passport
Passport, MOU
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, ไทยใหญ่
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหาร ง่าย (ไข่เจียว ต้มจืด อื่นๆ), ทำอาหารได้นิดหน่อย, เตรียมอาหารได้, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดีใจเย็น พูดเพราะ
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
10 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
47
ความสูง
153
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
ชื่อฝ้าย
รหัสสมัครงาน
M20221043
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ, ดูแลผู้สูงอายุ ไป-กลับ
อายุ
40
ที่อยู่
-
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 7 ปี
ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 4 ปี
น้องอายุ 1 ขวบถึง 5 ขวบค่ะ
ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 1 ปี

Passport
บัตรสีชมพู
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
เขียนภาษาไทยอ่านภาษาไทยได้ค่ะ
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
10 ปีกว่า
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
55
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
ชื่อโม
รหัสสมัครงาน
M20221040
ชื่อ
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
29
ที่อยู่
ตอนนี้อยู่บางพลี
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 5 ปี
ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 5 ปี
น้องอายุ 3 เดือนค่ะ

Passport
Passport
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
เตรียมอาหารได้, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
-
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
13ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
56
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
ชื่อดา
รหัสสมัครงาน
M20221031
ชื่อ
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
35
ที่อยู่
ตอนนี้อยู่พระโขนง
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน+พี่เลี้ยงเด็ก 3 ปี
น้องอายุ 2 ขวบค่ะ
ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี

Passport
บัตรสี
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, กะเหรี่ยง
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
เตรียมอาหารได้, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
-
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
7ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
60
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
พิมพ์ พิมพ์ธิชา สุระ
รหัสสมัครงาน
T20221024
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
35
ที่อยู่
81/144ม 4 CK แมนชั่น ซ.พุทธบูชา39 ถ.พุทธชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 15 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ร่าเริง แจ่มใส
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
มีแฟนแล้ว (แต่ยังไม่แต่งงาน)
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
49
ความสูง
150
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
แดง บัวเลียน บัวเงิน
รหัสสมัครงาน
T20221018
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
44 ปี
ที่อยู่
บางพลีใหญ่
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทำงาน แม่บ้าน 5 ปี
ประสบการณ์ ทำงาน พี่เลี้ยงเด็ก 6 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย, อาหารลาว
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
เป็นคนใจเย็น
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
53
ความสูง
160
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
เค อารีรัตน์ ม่วงเรือง
รหัสสมัครงาน
T20221016
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
45
ที่อยู่
37/62ลาดพร้าว124แยก9
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน ออฟฟิศ 2 ที่
ประสบการณ์ ทำงาน บริษัท 3 เอ็มสาเหตุทีออกหมดสัญยาจ้างค่ะ (สัญญาจ้าง 6 เดือน )
ประสบการณ์ ทำงาน แม่บ้านบริษัท บริษัทโกบอลเท็ก

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
บุคลิกก็เป็นคนสนุกเฮฮาค่ะ
ทักษะอื่น ๆ
ขับรถมอเตอร์ไซต์ มีใบขับขี่
สถานภาพ
หม้าย
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
63
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
ดา กมลทิพย์ ทาทอง
รหัสสมัครงาน
T20221014
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
45
ที่อยู่
สุขมวิท 101
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 1 ปี
ประสบการณ์ ทำงานเป็นครูพี่เลี้ยง เลี้ยงเด็ก อายุ 3 ขวบ ขึ้นไป

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้ปานกลาง, ทำอาหารเด็กได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี เรียบร้อย
ทักษะอื่น ๆ
สามารถขับรถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ได้
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
70
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4
ตอย ตรีอัปษรณ์ ฟูแสง
รหัสสมัครงาน
T20221007
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
46
ที่อยู่
สาทร ซ.10
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก เลี้ยง น้องอายุ 3 เดือน - จนน้องเขาอนุบาล
ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน ประจำออฟฟิศ แถวอนุสาวรีย์ 10 ปี
พนักงาน 50 คน และปัจจุบัน ตอนนี้รับเป็นแม่บ้านรับจ๊อบออนไลน์ แต่อยากได้งานประจำค่ะ

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน ชอบทำงานนานๆ
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
55
ความสูง
150
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
ปอ ชนัญญา ฐานะ
รหัสสมัครงาน
T2022990
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
49
ที่อยู่
เจริญพัฒนา ซ.7 บางชัน คลองสามวา
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทำงานเลี้ยงเด็ก 3 ปี เลี้ยงได้ตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไปจนโต
*งานบ้านบ้านนาย 5 ปี ปัดกวาดเช็ดถูซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวได้
*งานโรงงาน15ปี
*งานสุดท้ายที่ทำคือเลี้ยงน้อง4ขวบ เรียนอนุบาลสารสาตร์วิเทศนิมิตรใหม่
ขับรถรับส่งน้องไปรร. กึ่งงานบ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารเด็กได้, อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
โรคประจำตัวไม่มี อุปนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใส
ทักษะอื่น ๆ
ขับรถยนต์ได้
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
55
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
ชื่อมะลิ
รหัสสมัครงาน
M2022982
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ, ดูแลผู้สูงอายุ ไป-กลับ
อายุ
47
ที่อยู่
ตอนนี้อยู่ปทุมธานี
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 6 ปี
ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี
น้องอายุ 3 ขวบค่ะ
ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 3 ปี

Passport
บัตรประชาชน
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย, เมียนมาร์
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
-
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
30 ปีกว่า
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
น้ำหนัก
68
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
ยุ้ย กุญช์ชญา กิจกำธร
รหัสสมัครงาน
T2022960
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ, ดูแลผู้สูงอายุ ไป-กลับ
อายุ
50
ที่อยู่
120/63 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด้น2 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด10 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 5 ปี
ประสบการณ์ ทำงาน พี่เลี้ยงเด็ก 10 ปี เด็กอายุ แรกเกิด - 5 ขวบ
ประสบการณ์ ทำงาน ดูแลผู้สูงอายุ 5 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
ปานกลาง
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย, อาหารฝรั่ง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัย เป็นคนคิดบวก ยิ้มแย้ม คุยเก่ง มีความรับผิด ชอบ ซื่อสัตย์ อดทน มีรถยนต์
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน ขับรถยนต์ได้ พูดภาษาญี่ปุ่นได้ ทำอาหารญี่ปุ่นได้
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
67
ความสูง
165
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4
แอน เพียง สารพันธ์
รหัสสมัครงาน
T2022958
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
42
ที่อยู่
นวลจันทร์ ซ.36 รามอินทรา
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 2 ปี
สะดวกเดินทางมีรถส่วนตัว

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
68
ความสูง
165
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
ปุ่น วิไลพร สวัสดี
รหัสสมัครงาน
T2022945
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
40
ที่อยู่
สาทร ถนนจันทร์ ซ.2
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 4 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย, อาหารฝรั่ง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ชอบดูแลใส่ใจ คนรอบข้าง
ทักษะอื่น ๆ
ชอบทำอาหารมากๆ ค่ะ
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
59
ความสูง
148
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
ชื่อฟ้า
รหัสสมัครงาน
M2022927
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
28
ที่อยู่
ตอนนี้อยู่บางขุนเทียนซอย 7
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปีกว่า

Passport
Passport
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
เตรียมอาหารได้, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
-
สถานภาพ
มีแฟนแล้ว (แต่ยังไม่แต่งงาน)
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
4ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
45
ความสูง
152
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4
ชื่อน้ำหวาน
รหัสสมัครงาน
M2022918
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
24
ที่อยู่
ตอนนี้อยู่สุขุมวิท
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี
ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี
น้องอายุ 2 ขวบค่ะ

Passport
Passport
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
-
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
4ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
50
ความสูง
151
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
มะลิ
รหัสสมัครงาน
M2022915
ชื่อ
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ
อายุ
27
ที่อยู่
สุขสวัสดิ์
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 5 เดือน ไม่เคยเลี้ยงเด็ก

ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, ไทยใหญ่
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้นิดหน่อย, ทำอาหารได้ปานกลาง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พูดไทยชัด อ่านเขียนภาษาไทยได้
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
1 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
60
ความสูง
151
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
มล รัตนพร พลกล้า
รหัสสมัครงาน
T2022907
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
45
ที่อยู่
แถว ซ.วิภาวดีรังสิจ 40/2
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 10 ปี ทำความสะอาดบ้าน ซักรีดผ้าได้

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ร่าเริง
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
มีแฟนแล้ว (แต่ยังไม่แต่งงาน)
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
46
ความสูง
145
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2 เข็ม
เอมอร ภูมรินทร์
รหัสสมัครงาน
T2022901
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
30
ที่อยู่
พระราม 3
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ครูพี่เลี้ยงที่คิโด้ บางรัก เลี้ยงน้องที่ตลาดโบ๊เบ๊
พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด เป็นเด็กแฝด 1 ปี 6 เดือน
ประสบการณ์ทำงานแม่บ้าน 7 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารเด็กได้, อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
69
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
ชื่อMyint Myint San
รหัสสมัครงาน
M2022899
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
34
ที่อยู่
ตอนนี้อยู่เพชรเกษม 69
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี

สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, กะเหรี่ยง
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
เตรียมอาหารได้, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
-
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
15ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
47
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3
เหมย บูกา ห้วยยื่อ
รหัสสมัครงาน
T2022880
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
35
ที่อยู่
เจริญนคร 24
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทำงาน แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 4 ปี
เลี้ยงเด็ก อายุ ตั้งแต่ 4 เดือน - 5 ขวบ
ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 5 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารจีน
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน เข้ากับคนง่าย
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
52
ความสูง
145
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4
ก้อย ฉัตรณัญช์
รหัสสมัครงาน
T2022876
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
31
ที่อยู่
บางแวก ภาษีเจริญ
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

*ประสบการณ์
-ทำงาน แม่บ้าน 2 ปี
-ทำงาน ผู้จัดการร้านกาแฟสด -รีเชฟชั่นโรงพยาบาลสัตว์บางกอก -พนักงานธุรการบัญชี บริษัทเอกชน -พนักงานบริษัทแผนกผลิต
*ความสามารถและสิ่งที่สนใจ
-งานฝีมือและการออกแบบทุกชนิด -ทำอาหารและขนม -นาฎศิลป์และศิลปการแสดง -แม่บ้านดูแลทำความสะอาด - ซัก-รีด
*ทักษะ
พูด เขียนภาษาอังกฤษ เล็กน้อย
ขับรถยนต์ได้
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word Excel Photoshop พิมพ์ดีด ไทยและอังกฤษ

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย, อาหารฝรั่ง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ร่าเริง ลุยๆ รวดเร็ว พูดเก่ง ยิ้มเก่ง ใจดี สงสาร เต็มที่ไม่ห่วงสวย มีน้ำใจเข้ากับผู้อื่นได้ คิดว่าทำได้ ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่า ทำไม่ได้
ทักษะอื่น ๆ
เป็นคนไม่เลือกงาน รับผิดชอบ และมีใจรักการทำงานทุกอย่างที่เลือก อัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ดี
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
55
ความสูง
158
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
Koy Chatranun
รหัสสมัครงาน
T2022876
ชื่อ
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, แม่บ้าน-แม่ครัว
อายุ
31 years old
ที่อยู่
Address Bang Waek Phasi Charoen
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

*experience

- Worked as a housekeeper for 2 years

- Working as a coffee shop manager - Reception of Bangkok Animal Hospital -Administrative staff, private companies -Production company staff

*Abilities and Interests

-All kinds of crafts and designs - Make food and snacks - Dance and performing arts - Maid takes care of cleaning - washing - ironing

*skill
Speak and write a little English
can drive a car
Able to use basic computer program Word Excel Photoshop Typing Thai and English

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
Buddhist
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
Cheerful, go ahead, fast, speak well, smile well, kind, pity, fully carefree, beautiful Being considerate and able to get along with others, thinking that you can do it, will have more chances than those who think you can't do it.
ทักษะอื่น ๆ
Not choosing work Good-natured, gets along well with others
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
Single, Thai
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
50 g
ความสูง
158 cm
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
COVID Vaccine 2
นัน จีรนันท์ หนูปั้น
รหัสสมัครงาน
T2022858
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
58
ที่อยู่
สุขุมวิท 103
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้านรับจ๊อบ รับจ๊อบแม่บ้านเป็นครั้งคราว
ส่วนมากเป็นแม่ครัวร้านอาหาร
ประสบกาณณ์เลี้ยงลูกตัวเองตั้งแต่แรกเกิด - จนโต ตอนนี้ได้อายุ 20+

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
54
ความสูง
158
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4
ปัญญา แจ้งกระจ่างจิต
รหัสสมัครงาน
T2022854
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
51
ที่อยู่
206 ซทรงสะอาด จอมพล จตุจักร กทม
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน (ดูแลผู้บริหาร) 5ปี
ประสบการณ์ทำงานแม่บ้าน แม่บ้านออฟฟิต 3ปี
ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้นิดหน่อย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ไม่ค่อยชอบพูด เงียบ
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
53
ความสูง
160
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2
เอ้
รหัสสมัครงาน
T2022846
ชื่อ
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ, ดูแลผู้สูงอายุ ไป-กลับ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
33
ที่อยู่
เจริญนคร 40
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทำงาน แม่บ้าน มา 10 กว่าปี
ประสบการณ์ทำงาน เป็น พี่เลี้ยงเด็ก ประมาณ 3 ปี
ประสบการณ์ทำงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 1 ปี ค่ะ

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้นิดหน่อย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
เป็นคนตลก เข้ากับคนง่าย
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
โสด, มีแฟนแล้ว (แต่ยังไม่แต่งงาน)
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
75
ความสูง
170
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3