Theingi Aung (ปู)
รหัสสมัครงาน
M2023702
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
อายุ
40
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 10 ปีกว่า
ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี
น้องอายุ 2 ขวบครึ่งกับ 4 ขวบ

สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้นิดหน่อย, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ใจเย็น รักเด็ก
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
20 ปีกว่า
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
65
ความสูง
155