Thazin Aye (แก้ว)
รหัสสมัครงาน
M2023701
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
อายุ
37
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 5 ปี
ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 2 ปี
ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 1 ปีกว่า

สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
เตรียมอาหารได้, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ใจเย็น รักเด็ก
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
16 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
53
ความสูง
154