Soe Soe Aye (เอ)
รหัสสมัครงาน
M2023744
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ
อายุ
27
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้านอยู่ประจำ 4 ปี

สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
รักความสะอาด ใจเย็น
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
6 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
50
ความสูง
150