Mar Gyi (แอน)
รหัสสมัครงาน
M2023732
ประเภทงาน
แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ
อายุ
42
ที่อยู่
รังสิต ปทุมธานี
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ 12 ปี
ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 2 ปี
น้องอายุ 2 เดือนถึง2ขวบ

Passport
Passport
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ใจเย็น รักเด็ก
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
15 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
58
ความสูง
155