laxmi
รหัสสมัครงาน
M202258
ประเภทงาน
ดูแลผู้สูงอายุ ไป-กลับ
อายุ
31
ที่อยู่
สุขุมวิท
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ดูแลผู้สูงอายุ 5 ปี

สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, ลาว
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้นิดหน่อย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี
ทักษะอื่น ๆ
-
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
5
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
Now
น้ำหนัก
58
ความสูง
152
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2