โหน่ง ลักษิกา แก้วรัมย์
รหัสสมัครงาน
T2023389
ประเภทงาน
แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
44
ที่อยู่
111/257 ม.4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทำงานเลี้ยงเด็กมา 2.3ปี เด็กอายุปัจจุบัน 3 ขวบ

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
คริสต์
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารเด็กได้, อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
รักเด็ก สะอาด พูดเพราะ ใจเย็น
ทักษะอื่น ๆ
ขับรถยนต์ใด้ ใช้งานคอมพิวเตอร์ใดก็ มีประสบการณ์สอนเด็กที่โบสถ์
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
58
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
5