โม key thwal moe
รหัสสมัครงาน
M2023524
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ
อายุ
24
ที่อยู่
สุขุมวิท 22
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการ์ณ ทำงาน 3 ปี
ปัจจุบันทำงานร้านอาหารญี่ปุ่น 8 เดือน
เก็บกรวด ล้างจาน

Passport
Passport, MOU
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, มอญ
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
บุคลิก ร่าเริงเข้ากับคนง่าย
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
5 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
51
ความสูง
151
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3