โพนโพน นาน โพน โพน
รหัสสมัครงาน
M2023523
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
22
ที่อยู่
ทองหล่อ 25
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการ์ณทำ ร้านอาหารญี่ปุ่น ทำมา 1 ปี 5 เดือน
เก็บกรวด ล้างจาน เก็บโต๊ะ

Passport
Passport, MOU
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, ปะโอ
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
เตรียมอาหารได้, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
บุคลิก ร่าเริงเข้ากับคนง่าย
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
มีแฟนแล้ว (แต่ยังไม่แต่งงาน)
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
1 ปี 5 เดือน
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
156
ความสูง
45
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2