แหม่ม สุดารัตน์ ด้วงพลับ
รหัสสมัครงาน
T2023621
ประเภทงาน
แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
อายุ
23
ที่อยู่
ศูนย์การแพทย์นนทบุรี
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอายุ 1 ปี
อายุเด็กที่เลี้ยงช่วย แม่เด็กเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิด

การศึกษา ม.6

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหาร ง่าย (ไข่เจียว ต้มจืด อื่นๆ)
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
บุคลิกนิสัยเป็นคนยิ้มง่ายรู้จักกาลเทศะและมารยาท
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
มีแฟนแล้ว (แต่ยังไม่แต่งงาน)
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
49
ความสูง
160
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
-