แมว วลัยรัตน์ อนุชน
รหัสสมัครงาน
T2022943
ประเภทงาน
แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ, ไม่มีประสบการ์ณ
อายุ
55
ที่อยู่
225/260 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ไม่มี ประสบกาารณ์ ทำแต่งานบ้านของตัวเอง
ประสบการณ์ ทำงานดูแลผู้สูงอายุ ไม่มี ส่วนตัวเป็นคนใจดีมีคุณธรรมคิดว่าดูแลได้คะ
ทำอาหารได้ ทั่วไป ผัด ต้ม แกง ขนมหวาน ได้บ้าง

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ใจดี ใจเย็น มีเหตุผล ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
ทักษะอื่น ๆ
ใช้ computer
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
52
ความสูง
153
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4