แป้ง mi Zin Mar OO
รหัสสมัครงาน
M2023013
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
29
ที่อยู่
ดินแดงแถวอนุสาวรีย์
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

งานแม่บ้าน 10 ปีที่เดียว
ขายของเป็นร้านผลไม้ 3 เดือน
ทำอาหารได้ทั่วไป

Passport
Passport, MOU
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, มอญ
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน อ่านเขียนไทยได้
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
10 กว่าปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
50
ความสูง
150
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3