เอ๋ บุญญาภาณ์ รุจิโรจน์ถาวรกุล
รหัสสมัครงาน
T2023394
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ
อายุ
45
ที่อยู่
101/2ม.11ต.หนองปรือ.อ.หนองปรือ..จ.กาญจนบุรี 71220
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 3 ปี
ประสบการณ์ ทำงานนพี่เลี้ยงเด็ก 4 ปี เด็กอายุ 1 ขวบ - 6 ขวบ
ประสบการณ์ ทำงาน แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ เคสธรรมดา 10 ปี แะ เคสติดเตียง 3 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
อารมณ์ดี มี มนุษยสัมพันธ์ ดี
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
หม้าย
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
80
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3