เอมอร ภูมรินทร์
รหัสสมัครงาน
T2022901
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
30
ที่อยู่
พระราม 3
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ครูพี่เลี้ยงที่คิโด้ บางรัก เลี้ยงน้องที่ตลาดโบ๊เบ๊
พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด เป็นเด็กแฝด 1 ปี 6 เดือน
ประสบการณ์ทำงานแม่บ้าน 7 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารเด็กได้, อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
69
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2