เพ็ญ
รหัสสมัครงาน
T202239
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ, แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ ไป-กลับ
อายุ
51
ที่อยู่
นวมินทร์ ซ.54
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ทำงานแม่บ้านมา 10 ปี และเลี้ยงเด็กอ่อนจนน้อง เข้า รร เลย เลี้ยง 2 คน และดูแลผู้สูงอายุ 2-3 ปี เป็นอัลไซเมอร์ ไม่ติดเตียง ดูแล 24 ชม

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
อารมณ์ดี ร่าเริง
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
Now
น้ำหนัก
64
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
ฉีดได้ 2 เข็ม อีก 3 เดือน ฉีดเข็ม 3 เพราะเพิ่งหายจากการติดโควิด ได้ 1 เดือน