เพ็ญทิพา สะทู (แตงน้อย)
รหัสสมัครงาน
T2023712
ประเภทงาน
พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
อายุ
36
ที่อยู่
ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 6 ปี
น้องแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ใจเย็น รักเด็ก
สถานภาพ
โสด
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
53
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3