เก๋ วิภานันท์ กล่ำพุก
รหัสสมัครงาน
T2023390
ประเภทงาน
พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
44
ที่อยู่
86/2 รามคำแหง51 แขวงบางจากเขตพระโขนง 10260
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ดูแลเด็ก นานาชาติ 5 ปี ดูแล 3 ขวบ

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
บุคลิก ร่าเริงเข้ากับคนง่าย
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
77
ความสูง
170
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4