เก๋ นวพร ชมทรัพย์
รหัสสมัครงาน
T2023610
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
อายุ
50
ที่อยู่
360/2ซ.เจริญกรุง103 บางคอแหลม กรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

แม่บ้านแบบไปกลับ 5-6ปี
แบบประจำ5เดือน
เลี้ยงเด็กตั้งแต่3เดือนถึง3.6ปี
เด็ก1เดือนถึง3ปีค่ะ

Passport
บัตรประชาชน
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
ไทย
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
ไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
55
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3