หน่อง
รหัสสมัครงาน
T20221074
ประเภทงาน
แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
53
ที่อยู่
ซ.ทรัพย์บุญชัย สมุทรปราการ
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงาน เป็นพี่เลี้ยงรับดแลเด็ก ระยะสั้น เด็กที่ดูแล 1 ขวบ กว่า
ประสบการณ์ เลี้ยงลูกแฝดบ้านนายจ้าง น้องอายุ 1 ขวบ 4 เดือน ทำมา 3 เดือน

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหาร ง่าย (ไข่เจียว ต้มจืด อื่นๆ)
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
60
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2