ศิรกาญจน์ จันโต (ลูกปัด)
รหัสสมัครงาน
T2023728
ประเภทงาน
พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
อายุ
42
ที่อยู่
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ผู้ช่วยพยาบาลแผนกICUเด็กแรกเกิด 3 ปี (2550-2554)
ประสบการณ์เลี้ยงเด็กแรกเกิดบริษัทคีดู 6 ปี (2559-2565)

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ใจเย็น รักเด็ก
สถานภาพ
หย่าร้าง
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
72
ความสูง
160
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4 เข็ม