รำพันธ์ ป้องเรือง
รหัสสมัครงาน
T2022672
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
51
ที่อยู่
หน้าสถานี btsเพลินจิต
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

เป็นแม่บ้านทำความสะอาดโรงแรม
รร.เจริญธานีขอนแก่น2.7 ปี
รร.ภูแมนขอนแก่น 3ปี
รรอัญชันลากูน่า10เดือน
แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง3ปีคะ

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน เรียบร้อย
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
หม้าย
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
61
ความสูง
168
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3