ยุ้ย กุญช์ชญา กิจกำธร
รหัสสมัครงาน
T2022960
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ, ดูแลผู้สูงอายุ ไป-กลับ
อายุ
50
ที่อยู่
120/63 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด้น2 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด10 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 5 ปี
ประสบการณ์ ทำงาน พี่เลี้ยงเด็ก 10 ปี เด็กอายุ แรกเกิด - 5 ขวบ
ประสบการณ์ ทำงาน ดูแลผู้สูงอายุ 5 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
ปานกลาง
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย, อาหารฝรั่ง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัย เป็นคนคิดบวก ยิ้มแย้ม คุยเก่ง มีความรับผิด ชอบ ซื่อสัตย์ อดทน มีรถยนต์
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน ขับรถยนต์ได้ พูดภาษาญี่ปุ่นได้ ทำอาหารญี่ปุ่นได้
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
67
ความสูง
165
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4