ยุพิน สายสุวรรณ
รหัสสมัครงาน
T2023677
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, ดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ
อายุ
33
ที่อยู่
ลาดพร้าว กทม.
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์งานแม่บ้าน 3 ปี
ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 3 ปี (เด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ)
ประสบการณ์งานดูแลผู้สูงอายุ 6 เดือน

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ใจเย็น ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
จบการศึกษามัธยมปลาย
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
33
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
Yes
วันที่สามารถเริ่มงาน
ภายหลัง
น้ำหนัก
57
ความสูง
157
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
ฉีดแล้ว
การประเมินจากเจ้าหน้าที่ ที่ได้สัมภาษณ์ไปเบื้องต้น ?
ปัจจุบันทำงานดูแลผู้สูงอายุ ครบสัญญาวันที่ 13 ตุลาคม 2566