มิ้น สุจิตรา ผ่อนอำไพบุษบา
รหัสสมัครงาน
T2023380
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ
อายุ
26
ที่อยู่
ที่อยู่153/2 ม.5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 5 ปี
ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้านกึ่งดูแลผุ้สูงอายุ เป็นโรคอัลไซเมอร์ 2 ปี

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, กะเหรี่ยง
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
เตรียมอาหารได้, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยซื่อสัตย์เป็นคนใจเย็น
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
ตั้งแต่เกิด
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
45
ความสูง
145
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3