พลอย
รหัสสมัครงาน
202224
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
25
ที่อยู่
พัฒนาการ
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

มีประสบการณ์ ทำงานบ้านมา 2 ปี กว่า
และดูแลผู้สูงอายุมา 9 ปีค่ะผู้สูงอายุติดเตียง พูดไม่ได้เป็นโรคไตโรคหัวใจค่ะ.

Passport
Passport
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, ไทยใหญ่
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้นิดหน่อย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี
ทักษะอื่น ๆ
ดูแลสุนัข รักเด็ก พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
10 ปี พูดไทยชัดเจน
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
Later
น้ำหนัก
67
ความสูง
170
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3