พลอย
รหัสสมัครงาน
T20221079
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ
อายุ
58
ที่อยู่
มบ.ศรีสุขเพลสลาดพร้าว 34 แขวงจันทรเกษมจตุจักร 10900
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน กึงดูแลเด็ก 3 ปีกว่า
ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ที่ รพ.ธรรมศาตร์รังสิต แบบ Partime

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
62
ความสูง
163
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2