ปู Tin Tin Khaing
รหัสสมัครงาน
M20221091
ประเภทงาน
แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
29
ที่อยู่
เทพารักษ์ 114 ถ.เทพารักษ์
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทพงานแม่บ้าน 3 ปี
และเลี้ยงดูเล็กช่วยพี่เลี้ยงบ้าง น้องจะอายุ 2 ขวบกว่า

สัญชาติ เชื่อชาติ
เมียนมาร์, ไทยใหญ่
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน พูดไทยชัด อ่านเขียนไทยได้
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
8 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
52
ความสูง
157
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
1