บี
รหัสสมัครงาน
T2023623
ประเภทงาน
แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ
อายุ
43
ที่อยู่
ปากเกร็ด นนทบุรี
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ เกือบ 3 ปี
ไม่ติดเตียง ช่วยพยุง เตรียมอาหาร พูดคุยเล่น
คุณยาย

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้นิดหน่อย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
บุคลิก ร่าเริงเข้ากับคนง่าย
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
76
ความสูง
165
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4