บี จรรยา วิฑูรย์ทอง
รหัสสมัครงาน
T2023314
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
48
ที่อยู่
282/69 ปาล์มคอนโด แขวงบางนา เขตบางนา กทม
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 5 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ: เบสิค

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง, ทำอาหารได้ปานกลาง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
มีมนุษย์สัมพันธดี เข้ากับคนง่าย ขี้เล่น มีมารยาท
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
60
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3