ชื่อ สิริวัลย์ เเก้วเคนมา (น้อย)
รหัสสมัครงาน
T2023531
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ
อายุ
33
ที่อยู่
สะพานควาย
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 7 ปี

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้ปานกลาง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
บุคลิกนิสัยยิ้มเเย้ม รักความสะอาด
ทักษะอื่น ๆ
การศึกษา : ม.3
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
41
ความสูง
150
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2