นัท สุรัตน์ โนวิรัมย์
รหัสสมัครงาน
T20221081
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
41
ที่อยู่
พัฒนาการ 25
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้าน 5 ปี
ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 7 ปี

Passport
บัตรประชาชน
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้ปานกลาง, อาหารไทย, อาหารลาว
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
เป็นคนง่ายๆแต่เจ้าระเบียบ.เข้ากับคนง่าย.
ทักษะอื่น ๆ
ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ.
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
50
ความสูง
151
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2