ดา ณัฐธิดา วังคะฮาด
รหัสสมัครงาน
T20221090
ประเภทงาน
แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ ไป-กลับ
อายุ
47
ที่อยู่
แบริ่ง ลาซาล
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทำงาน แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ 5 ปี โรคเบาหวาน
ประสบการณ์ ดูแลผู้สูงอายุ พาร์กินสัน 2 ปี
ประสบการณ์ ดูแลคนป่วยมะเร็งลำไส้ 2 ปี

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง, ทำอาหารได้ปานกลาง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
3
ความสูง
160
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
55