ดาว ผ่องอำไพ บุญนำ
รหัสสมัครงาน
T2022991
ประเภทงาน
พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
41
ที่อยู่
50/104 ลาซาล32 แขวงบางนา เขต บางนา กทม 10260
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ พี่เลี้ยง รวม12 ปี
ประสบการณ์ พี่เลี้ยง โรงเรียนเอกชนเด็กอายุ1.5-3ขวบ *เป็นครูพี่เลี้ยง
ประสบการณ์ พี่เลี้ยงเด็ก บ้านนายจ้าง1-4ขวบ เลี้ยงจนน้องเข้าโรงเรียน

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พอใช้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารเด็กได้, อาหารไทย, อาหารลาว
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ยิ้มง่าย ร่าเริง เข้ากับคนง่าย
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน ฝึกพัฒนาการน้องได้
สถานภาพ
มีแฟนแล้ว (แต่ยังไม่แต่งงาน)
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
42
ความสูง
150
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3