ณัฐพร แซ่ตัน
รหัสสมัครงาน
T20221084
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, ดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ
อายุ
34
ที่อยู่
เลขที่81/27หมุ่1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ทำงาน แม่บ้านสำหนักงานทนายความ 4ปี ที่อำเภอทุ่งสง
ประสบการณ์ แม่บ้านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังซีลอน 3 ปี
ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 7 ปี จากแรกเกิดจนเด็ก5ขวบ
ประสบการณ์ดูแลผู้สุงอายุ 1 ปี 2เดือนสามารถเดินเองได้แค่ประคอง

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง, ทำอาหารได้นิดหน่อย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
อารมณ์ดีรักเด็ก รักสัตว์
ทักษะอื่น ๆ
ทำงานหนักเอาเบาสู้
สถานภาพ
มีแฟนแล้ว (แต่ยังไม่แต่งงาน)
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
67
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3