ซื้อนุ้ย
รหัสสมัครงาน
T2023645
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
41
ที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบัน-18ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 27แยก2แขวงหนองบอนเขตประเวศ กรุงเทพ 10250
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้านประมาณ 20 ปี
ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 5 ปี
น้องแรกเกิดถึง 5 ขวบค่ะ

Passport
บัตรประชาชน
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
ไทย
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
ไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
56
ความสูง
155
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3