ชื่อ ธัญณิชา สุขชาติ (แก้ว)
รหัสสมัครงาน
T2023878
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ
อายุ
48
ที่อยู่
จ.ฉะเชิงเทรา
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 10 เดือน (แม่บ้านโรงพยาบาลหัวเฉียว)
ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ เคยเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนไข้สูงอายุ

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
รักความสะอาด ตั้งใจทำงาน
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
เป็นคนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
60
ความสูง
153
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2 เข็ม