ชื่อ ดาว
รหัสสมัครงาน
M2023722
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
43
ที่อยู่
สุขาภิบาล2
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 5 เดือน

Passport
Passport
ใบอนุญาตทำงาน
Yes
สัญชาติ เชื่อชาติ
กัมพูชา
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้บางอย่าง, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
รักความสะอาด ใจเย็น
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
7 ปี
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
65
ความสูง
163
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3