ชื่อเล่น: ปุยฝ้าย
รหัสสมัครงาน
T2023638
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, ดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ
อายุ
35
ที่อยู่
601/163 ถ.ริมคลองลาดพร้าว เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน 2-3 ปี
ประสบการณ์เลี้ยงเด็กประมาณ 2 ปี
น้องอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบค่ะ
ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุประมาณ 4-5 ปี

Passport
บัตรประชาชน
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
ดี
ทักษะอื่น ๆ
ไทย
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
ไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
48
ความสูง
165
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
-