ชื่ออ๊อฟ
รหัสสมัครงาน
T2023694
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
35
ที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบัน อ.บางเลน จ.นครปญม
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กโตกึ่งแม่บ้าน
มา4ปี

Passport
บัตรประชาชน
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
อาหารไทย
ทักษะอื่น ๆ
ไทย
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
ไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
53
ความสูง
160
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4