ชื่อหน่อย
รหัสสมัครงาน
T2023693
ประเภทงาน
ประเภทงาน
แม่บ้านไป-กลับ
อายุ
37
ที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบัน เอกชัย51
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์เคยงานแม่บ้าน 2ปี

Passport
บัตรประชาชน
ใบอนุญาตทำงาน
No
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารไม่ได้, เป็นผู้ช่วยทำอาหารได้
ทักษะอื่น ๆ
ไทย
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
ไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
80
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3