จูน จุฑามาศ คำแก้ว
รหัสสมัครงาน
T2023501
ประเภทงาน
พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
อายุ
40
ที่อยู่
ภูมิลำเนา จังหวัดเลย
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์การทำงาน พี่เลี้บงเด็ก 16 ปี
- เลี้ยงเด็ก 3 เดือน ผู้หญิง ถึง2 ปี นายจ้างออสเตรเลีย
- 1 ขวบ ผู้ชาย เลี้ยงจนถึง 2 ขวบ สาเหตุที่ออก เปลี่ยนพี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าน
- เด็กแรกเกิดผู้หญิง ไปก่อนคลอด3 วัน เลี้ยงจนถึงน้อง 6 เดือน คนแม่เลี้ยงเองต่อ
- น้องแรกเกิด ผู้ชาย จนถึง 1 ขวบเดินได้ นายจ้างให้จบเคส เพราะจะเปลี่ยนพี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าน
- น้อง2 เดือน ผู้ชายเลี้ยงจนถึง 1 ขวบ สาเหตุที่ออกกลับบ้าน
-น้องแรกเกิด ไปก่อนคลอด ผู้หญิง จนถึง 1 ขวบ คุนแม่เปลี่ยนพี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าน
- น้องแรกเกิด ผู้ชาย จนถึงน้อง6 เดือน สาเหตุที่ออก กลับบ้าน

การศึกษา ม.6

Passport
บัตรประชาชน
สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
ดี
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารเด็กได้, อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
-นิสัย เป็นคนใจเย็น ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของคุณแม่คะ
ทักษะอื่น ๆ
ความสามารถพิเศษ - ขับมอไชได้ อ่านนิทาน ไทยและอังกฤษได้ , ภาษาอังกฤษอ่านและ เขียนได้
สถานภาพ
โสด
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
67
ความสูง
160
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
4