กาน กาญจนา จันทร์ตะเคียน
รหัสสมัครงาน
T20221158
ประเภทงาน
แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับ
อายุ
37
ที่อยู่
36/25ม.19 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์แม่บ้าน: เคยดูแลเด็กตั่งแต่ แรกเกิดถึง5ขวบ ในปี 2563-2564
วุฒิการศึกษา ปวส.
ปัจจุบันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารเด็กได้, อาหารไทย
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
นิสัยดี ตั้งใจทำงาน รักเด็ก
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
หย่าร้าง
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
84
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
2