กล้วย ผกากอง จันรัตน์
รหัสสมัครงาน
T2023479
ประเภทงาน
แม่บ้านอยู่ประจำ, ดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ, แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
อายุ
48
ที่อยู่
ที่ปัจุบัน 174 หมู่ 4 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจ
ประสบการณ์ทำงานมากี่ปี บอกโดยละเอียด

ประสบการณ์ แม่บ้าน 2 ปี
ประสบการณ์ แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 5 ปี เด็กอายุ 4 เดือน บ้าน และ 8 เดือน บ้าง
ประสบการณ์ ดูแลผู้สูงอายุไม่ติดเตียง 1 ปี
จบ การศึกษา ม.6

สัญชาติ เชื่อชาติ
ไทย
นับถือศาลนาอะไร ?
พุทธ
พูด ภาษาไทย ได้ระดับไหน ?
ดี
พูด ภาษาอังกฤษ ได้ระดับไหน ?
พุดไม่ได้
ทำอาหารประเภทไหน ได้บ้าง ?
ทำอาหารได้ปานกลาง
บุคลิกนิสัยเป็นคนอย่างไร ?
บุคลิกนิสัยใจดีใจเย็นทำงานเร็วๆ
ทักษะอื่น ๆ
พร้อมเรียนรู้งาน
สถานภาพ
แต่งงาน
อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่
คนไทย
ปัจจุบันมีงานหรือไม่
No
วันที่สามารถเริ่มงาน
ได้เลย
น้ำหนัก
58
ความสูง
156
ฉีดวัคซีน โควิด 19 กี่เข็ม ?
3